AquaKote AC

Aquakote AC เป็นวัสดุกันซึมคุณภาพสูง อะคริลิคโพลิเมอร์ (Acrylic Polymer) มีความยืดหยุ่นตัวสูงรองรับการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง ทนทานต่อการรับแสงแดดโดยตรง Aquakote AC ออกแบบสำหรับการติดตั้งบริเวณดาดฟ้า ดาดฟ้าคสล.
รางน้ำ ผนังอาคาร และสามารถใช้ได้กับโครงสร้างหลายหลายรูปแบบ เช่น คอนกรีต ไม้ เหล็ก เป็นต้น

พื้นที่การใช้งาน
• ดาดฟ้า คสล.
• รางน้ำ
• ดาดฟ้า
• ผนังอาคารภายนอก

คุณสมบัติ
• ทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด
• ติดตั้งได้บนหลายวัสดุ
• ความยืดหยุ่นสูง
• ไร้รอยต่อ
• ระบายอากาศได้ดี
• ติดตั้งง่าย
• ทำความสะอาดง่าย
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม