นวัตกรรมสวนแนวตั้งเพื่อการสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวแบบไร้ขีดจำกัด
ที่มีทั้งแบบ กระถาง (Tray System) และ แบบแผง (Panel System)  โดยเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากผู้บุกเบิกเทคโนโลยี
ด้านผลิตภัณฑ์การจัดสวน อันดับหนึ่งจากประเทศ สิงค์โปร์ ผ่านมาตรฐานการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม
Ecospecifier Verified Product Standard และมาตรฐานฉลากเขียว (Green Label)
จาก Singapore Green Building Council ทั้งนี้ทางบริษัทฯยังมีทีมผู้ชำนาญการในด้านงานจัดสวนแนวตั้ง
โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างไม่ว่าจะเป็น การออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม,ทิศทางลมและแดด,
พันธ์ไม้ที่เหมาะสม,ระบบน้ำ (Irrigation System) เพื่อการรดน้ำที่มีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมสวนแนวตั้ง เพื่อการสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวแบบไร้ขีดจำกัด ที่มีทั้งแบบ กระถาง (Tray System) และ แบบแผง (Panel System)  โดยเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากผู้บุกเบิกเทคโนโลยี
ด้านผลิตภัณฑ์การจัดสวน อันดับหนึ่งจากประเทศ สิงค์โปร์ ผ่านมาตรฐานการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม
Ecospecifier Verified Product Standard และมาตรฐานฉลากเขียว (Green Label)
จาก Singapore Green Building Council ทั้งนี้ทางบริษัทฯยังมีทีมผู้ชำนาญการในด้านงานจัดสวนแนวตั้ง
โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างไม่ว่าจะเป็น การออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม,ทิศทางลมและแดด,
พันธ์ไม้ที่เหมาะสม,ระบบน้ำ (Irrigation System) เพื่อการรดน้ำที่มีประสิทธิภาพ