AquaCemplus

AquaCemplus ซีเมนต์โพลีเมอร์กันซึม ชนิด 2 ส่วนผสม ซีเมนต์โพลีเมอร์ และ โพลิเมอร์คุณภาพสูง พัฒนาและออกแบบสำหรับการกันซึม การปกป้องโครงสร้างจากการกัดกร่อน ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวซีเมนต์ เช่น ปูนฉาบ โครงสร้างคอนกรีตฯ มีความยืดหยุ่นตัว ไม่เป็นพิษ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำขัง แช่น้ำตลอดเวลา เช่น ผนังกันดิน ถังเก็บน้ำ ถังพักน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ระเบียง สามารถใช้กับถังเก็บน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค

พื้นที่การใช้งาน
• ชั้นใต้ดิน
• ถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภค
• พื้นที่เปียก เช่น ห้องน้ำ ระเบียง สระว่ายน้ำ ฯ
• โครงสร้างคอนกรีตทุกประเภท
• โครงสร้างกันดิน ผนังกันดิน กำแพงกันดิน
• โครงสร้างคอนกรีตที่ต้องการการปกป้องจากความชื้น

คุณสมบัติ
• ใช้งานง่าย
• ป้องกันการรั่วซึมได้ดี
• ป้องกันแรงดันน้ำได้ท้ังด้านบวกและลบ
• ปลอดภัย ไม่เป็นพิษ
• ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี
• ยืดหยุ่นตัว รองรับการเคลื่อนตัวปกติของโครงสร้าง
• ปกป้องโครงสร้างจากการกัดกร่อนตามธรรมชาติ