การจัดสวนบนดาดฟ้า สามารถช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศ สร้างอากาศบริสุทธิ์ ลดมลพิษ ลดเสียงรบกวน เป็นมุมพักผ่อน และเพื่อความสวยงามของตัวอาคารได้เป็นอย่างดี โดยทาง Zillion Innovation ได้นำเข้าวัสดุระบายน้ำ (Drainage) และวัสดุกักเก็บน้ำ (Retention) จากประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งเป็นวัสดุคุณภาพสูง ถูกออกแบบสำหรับใช้ในการจัดสวนบนดาดฟ้าโดยเฉพาะ มีความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนัก (Compressive Strength) ได้สูง เพื่อรองรับน้ำหนักดิน หรือพืชคลุมดิน หรือพืชทางเท้า (Pedestrian Load) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ต้นไม้มีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอ รวมถึงการระบายน้ำส่วนเกินออกไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวัน จึงทำให้ต้นไม้เติบโตได้เป็นอย่างดี

FLL เป็นมาตรฐานของระบบสวนบนหลังคา (Green Roof) ของประเทศ
เยอรมันนีที่ก่อตั้งในปี 1975 โดยองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และวิจัยพันธุ์พืชที่เริ่มจากการตีพิมพ์
คู่มือการติดตั้ง และดูแลระบบสวนบนหลังคา ครั้งแรกในปี 1982 และ
มีการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งและดูแลระบบสวนบนหลังคา
มาโดยตลอดกว่า 25 ปี
FLL ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสำหรับสวนบนหลังคา ที่เชื่อถือได้
และ
มีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับภายในประเทศเยอรมันนี
และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
Zillion Innovation ยึดถือมาตรฐานระดับโลกมาเป็นแนวทางใน
การติดตั้งระบบสวนบนหลังคาโดยคัดสรร ผลิตภัณฑ์วัสดุ
แผ่นกันซึมเกรดพิเศษ
Aquashield Ultraply TPO ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้บนหลังคา
กรีนรูฟโดยเฉพาะเพราะมีผลทดสอบ และรับรองจาก FLL
ว่าสามารถทนทานการชอนไชของรากไม้ได้