AquaCemflex

AquaCemflex ซีเมนต์โพลีเมอร์กันซึม 2 ส่วนผสม ชนิดมีความยืดหยุ่นตัว 180% พัฒนาและออกแบบสำหรับการกันซึมการปกป้องโครงสร้างจากการกัดกร่อน ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวได้ดี โดยเฉพาะกับพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีต อิฐก่อ ปูนฉาบ
หรือ พื้นผิวประเภทซีเมนต์อื่นๆ เมื่อแข็งตัวเต็มที่จะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มทึบน้ำสูง ไม่เป็นพิษ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำขัง แช่น้ำตลอดเวลา เช่น ผนังกันดิน ถังเก็บน้ำ ถังพักน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ระเบียง สามารถใช้กับถังเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

พื้นที่การใช้งาน
• ดาดฟ้าคอนกรีต
• พื้นที่เปียก เช่น ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ฯ
• โครงสร้างกันดิน ผนังกันดิน กำแพงกันดิน
• โครงสร้างเก็บน้ำทุกประเภท ถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภค
• รอยต่อโครงสร้าง Pre-Cast
• โครงสร้างคอนกรีตที่ต้องการการปกป้องจากความชื้น

คุณสมบัติ
• ปลอดภัย ไม่เป็นพิษ
• ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี
• ใช้งานง่าย
• ปกป้องโครงสร้างจากการกัดกร่อนตามธรรมชาติ
• ยืดหยุ่นตัว รองรับการเคลื่อนตัวปกติของโครงสร้าง
• ป้องกันแรงดันน้ำได้ท้ังด้านบวกและลบ
• ป้องกันการรั่วซึมได้ดี