AquaKote PSB

Aquakote PSB กันซึมชนิดโพลียูรีเทนคุณภาพสูง ส่วนผสมเดี่ยว ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว ปราศจากกลิ่นรบกวน แห้งตัวเร็ว และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

พื้นที่การติดตั้ง
• พื้นที่เปียก เช่น ห้องน้ำ สปา ส่วนซักรีด
• พื้นที่ภายนอก เช่น ระเบียง ดาดฟ้า
• ถังเก็บน้ำ ส่วนภูมิทัศน์
• พื้นผิวที่มีความเรียบและมั่นคง เช่น อิฐมอญ ไม้ อิฐบล็อก

Advantage
• ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว โดยใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง
• กันซึมไร้รอยต่อ เป็นผืนเดียวกัน
• ทนทานต่อสารเคมี กรด ด่าง
• มีความยืดหยุ่นสูง ไม่รั่วซึมแม้โครงสร้างขยับตัว