AquaHeatbloc

Aqua Heatbloc มีคุณสมบัติทั้งสะท้อนและป้องกันความร้อน มีส่วนประกอบของเซรามิคบอโรซิลิเกตคุณภาพสูง ช่วยปกป้องไม่ให้ความร้อนจากภายนอก เข้าสู่ภายในตัวอาคาร Aqua Heatbloc จึงเหมาะกับงานดาดฟ้า หลังคาเมทัลชีท หลังคากระเบื้อง เป็นต้น

พื้นที่การติดตั้ง
• ดาดฟ้าอาคาร
• หลังคาเมทัลชีท
• โครงสร้างคอนกรีต
• ผนังภายนอก

Advantage
• สะท้อนรังสี UV ได้ถึง 93% ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร ทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น
• ช่วยลดเสียงจากหลังคาเมทัลชีท
• ติดตั้งง่าย
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม