Z’EPS Foam

Z’EPS Foam เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ผลิตโดยกระบวนการฉีดของ Polystyrene Z ‘EPS Foam เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น
• ลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้ดี ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
• กันน้ำ ทนต่อความชื้นสูง
• จัดเก็บรักษาได้ง่าย
• ติดตั้งได้ง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษใดๆ
• น้ำหนักเบา