อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Product : AquaShield Ultraply TPO , AquaDrainCell , AquaDrain 30P
Area : 4,500 Sq.m.
Completion : Apr, 2016
Detail : สวนสาธารณะของย่านที่โดดเด่น เป็นเสมือนแลนมาร์คแห่งพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองอีกแห่ง คือ “อุทยานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 100 ปี”
Zillion Innovation ได้รับเกียรติจาก ในการเข้าทำการติดตั้ง ระบบ Green Roof System ด้วยระบบกันซึม Aquashield TPO
พร้อมติดตั้งด้วยระบบ OMG Rhinobond Induction Welding แล้วจึง ปูแผ่น ที่ใช้สำหรับระบบ Intensive Green roof สามารถกักเก็บน้ำได้
ทำให้ประหยัดการใช้น้ำได้อย่างมาก รวมถึงลดความหนา และน้ำหนักของดินไปด้วย จึงทำให้หลังคา Green Roof มีน้ำหนักเบาขึ้นอย่างมาก
โดยทาง Zillion Innovation มีทีมงานที่มืออาชีพ ทำงานกันอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้สังคม