อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

Product : AquaShield Ultraply TPO , AquaDrainCell , AquaDrain 30P

Area : 22,000 Sq.m.
Completion : , 2019

Detail : Green Roof ที่ใหญ่ที่สุดในไทยอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยมีขนาดพื้นที่สีเขียวบนหลังคา มากถึง 80 ไร่
ประกอบด้วยแปลงผักออร์แกนิกที่ใช้วิธีการปลูกแบบนาขั้นบันได ที่สามารถเก็บเกี่ยว กินได้จริง
และเมื่อฝนตกลงมา สามารถชะลอการไหลของน้ำฝน ที่สามารถช่วยเรื่องน้ำท่วมขัง
อีกทั้งยังสามารถช่วยลดปัญหา ฝุ่นละออง PM2.5
ซึ่งฝุ่นที่ล่องลอยผ่านต้นไม้จะติดค้างอยู่บนผิวใบ และเมื่อฝนตกลงมาฝุ่นเหล่านี้ก็จะถูกชะล้างลงดินไป