Z’Frame

Z’Frame เป็นระบบโครงพื้นอลูมิเนียมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับ Z’Raiser เพื่อการทำพื้นภายนอกที่มีความมั่นคงมากขึ้นและระบบโครงสร้างพื้นทางเดินที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกันเสียงและความร้อน ช่วยเรื่องการระบายน้ำบนพื้นผิวและทำให้การดูแลรักษางานระบบต่างๆที่ซ่อนข้างใต้ทำได้ง่ายขึ้น

• Z’Frame มี 2 ขนาดความหนา ได้แก่ 25 มม. และ 35 มม. และยังมีอุปกรณ์เสริมอีกมากมายเพื่อการนำไปใช้งานที่หลากหลาย

• Z’Frame จะถูกยึดกับ Z’Raiser โดยใช้ Adaptor ยึดไม่ให้ขยับเพื่อป้องกันไม่ให้ Z’Raiser เกิดการขยับระหว่างการติดตั้งการบำรุงรักษา และการใช้งาน

• Z’Frame มาพร้อมกับแถบยาง 2 แถบด้านบนที่ติดกับแผ่นพื้นเพื่อลดการขยับตัวของแผ่นพื้น ช่วยลดเสียง และการสั่นสะเทือน

ส่วนประกอบของ Z’Frame

1. Z’Frame Aluminium Joist  (มีภาพประกอบ)
ระบบของ Z’Frame ช่วยเสริมความมั่นคง และความอเนกประสงค์ของการติดตั้งแผ่นพื้นทางเดิน และมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อให้การติดตั้งตรงกับการออกแบบ และยังเสริมความมั่นคงตลอดทั้งแนวขอบให้แก่แผ่นพื้น

2. Joist Adaptor  (มีภาพประกอบ)
ตัวต่อตงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตงอลูมิเนียมเข้ากับแท่น

3. Z’Raiser  (มีภาพประกอบ)
Z’Raiser คือแท่นที่สามารถปรับความสูงได้ สามารถนำมาใช้ร่วมกับ Z’Frame เพื่อเสริมความแข็งแรง และเพิ่มอายุการใช้งานของโครงสร้าง ระเบียง และทางเดิน