Z’GrasPave

Z’GrasPave ผลิตจากวัสดุ Recycled Polypropylene ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นบล็อคปลูกหญ้าสำหรับรถวิ่งได้ สามารถรับน้ำหนักได้สูงถึง 150 ตัน/ตร.ม.
มีความแข็งแรง ทนทาน เช่น สนามหญ้า, ลานจอดรถแบบปลูกหญ้า, ช่องจราจรรถดับเพลิง, ทางเดินรถกอล์ฟ เป็นต้น

แผ่น Z’GrasPave ประกอบต่อกันด้วยระบบ interlock ทำให้มั่นใจในการติดตั้ง
ได้ว่าแต่ละแผ่นจะไม่หลุดออกจากกัน ลักษณะของแผ่น Z’GrasPave
ลักษณะเป็นตาข่าย ทำให้ไม่เป็นปัญหาต่อการเจริญเติบโตของพืช และรากไม้

Z’GrasPave ผลิตจากวัสดุ Recycled Polypropylene ได้รับการรับรอง
จาก Green Building Certification.

คุณสมบัติ
• รองรับน้ำหนักรถบรรทุกได้
• ลดอัตราการเกิดหน้าดินทรุดตัว
• ไม่เป็นปัญหาต่อการเจริญเติบโตของพืช
• ประกอบ และติดตั้งได้ง่าย
• ได้รับการรับรองจาก Green Building

พื้นที่การใช้งาน
• ช่องจราจรรถดับเพลิง
• ทางเดินรถกอล์ฟ
• ทางเดินเท้า
• ที่จอดรถริมถนน
• ลานจอดรถแบบปลูกหญ้า
.