S-OASIS BUILDING

Product : Z’LifeWall XR

Area : 1,000 Sq.m.
Completion :  Oct, 2022
Detail : โครงการ S-OASIS BUILDING ศูนย์กลางแห่งชีวิตที่ยกระดับสถานที่ทำงานแห่งอนาคต อาคารสูง 35 ชั้น ถนนวิภาวดี-รังสิต
เอส โอเอซิส ได้รับการรับรอง LEED Gold V4 ในฐานะอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี และ ประหยัดพลังงานและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ที่ให้ Zillion Innovation เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียวโดยติดตั้งสวนแนวตั้งคุณภาพสูง วัสดุกระถาง Z’LifeWall XR กว่า 18,000 กระถาง
นำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ วัสดุ Recycled เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถกักเก็บน้ำได้มากถึง 0.25-0.50 ลิตร/กระถาง พร้อมระบบรดน้ำอัตโนมัติคุณภาพสูง