สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา

Product : AquaDrain 30P
Area :  Sq.m.
Completion : 2021
Detail :  “สัปปายะสภาสถาน” เป็นอาคารรัฐสภา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอาคารของรัฐที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดของ
“สถาปัตยกรรมสีเขียว” (Green Architecture) ซึ่งเห็นได้จากการปลูกต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบอาคาร และภายในอาคาร

ทางโครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ AquaDrain 30P นำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ เป็นวัสดุคุณภาพสูง น้ำหนักเบา มีหลุมกักเก็บน้ำ
สามารถสร้างความชุ่มชื่นให้ต้นไม้ และยังมีรูระบายน้ำเพื่อกันรากไม้เน่า และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย