อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขนาดพื้นที่สีเขียวบนหลังคา มากถึง 80 ไร่

ประกอบด้วยแปลงผักออร์แกนิกที่ใช้วิธีการปลูกแบบนาขั้นบันได ที่สามารถเก็บเกี่ยว กินได้จริง

และเมื่อฝนตกลงมา สามารถชะลอการไหลของน้ำฝน ที่สามารถช่วยเรื่องน้ำท่วมขัง

อีกทั้งยังสามารถช่วยลดปัญหา ฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งฝุ่นที่ล่องลอยผ่านต้นไม้จะติดค้างอยู่บนผิวใบ และเมื่อฝนตกลงมาฝุ่นเหล่านี้ก็จะถูกชะล้างลงดินไป


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร     :   090-550-4493     

[email protected] :   https://lin.ee/yVleC6l