โลกยังร้อนไปอีก 25 ปี ต่อให้เราหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวันนี้

 

และถ้าหากอุณหภูมิโลก สูงขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียสมนุษยชาติ จะได้เผชิญกับหายนะ ที่ยากจะแก้ไขได้ครับ

โดยที่จริงแล้ว ประเทศไทย มีเป้าหมายในการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% ในปี 2030

จนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050

และ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี 2065

… แต่กว่าจะถึงวันที่ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โลกของเราจะเป็นอย่างไรกันครับ

ถ้าไม่เริ่มวันนี้ จะไม่มีวันหน้าที่สวยงาม ให้เริ่มแล้วนะครับ

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ในการกู้โลกของเรากลับคืนมาเพื่ออนาคต ของเรา 🌍